Chọn hướng bàn ngồi làm việc hấp thu VƯỢNG KHÍ, sinh tài lộc

Phong thủy văn phòng 11-06-2018 16:01

Đặt hướng bàn ngồi làm việc theo phong thủy độ tuổi là cách mà nhiều người tin tưởng sẽ đem lại may mắn, thuận lợi và tài lộc trong công việc và kinh doanh. Bởi thế, trước khi bắt đầu sắp xếp kê bàn làm việc nên xem lại hướng là việc mà doanh nghiệp nên chú ý.

Sau đây, Acoda sẽ đưa ra một vài gợi ý giúp bạn dễ dàng trong việc sắp xếp bàn làm việc theo phong thủy.

Xem hướng bàn làm việc theo tuổi

Hướng bàn làm việc hợp với cung Mệnh của mình, người làm việc sẽ có được nhiều may mắn thuận lợi và tài lộc hơn trên con đường sự nghiệp sau này. Mệnh tuổi và các cung của từng tuổi được phân chia thành nam riêngnữ riêng. Tuy nhiên tựu chung lại, cả nam và nữ đều có 8 cung mệnh là: Tốn, Chấn, Cần, Ly, Khôn, Khảm, Đoài, Càn.

Sơ đồ bát trạch phong thủy

Sơ đồ bát trạch phong thủy

 

Mệnh tuổi và các hướng ngồi làm việc phù hợp với tuổi như sau:

 

MỆNH TRẠCH CHỦ NHÀ

PHÒNG TỐT NHẤT

PHÒNG CÁT LÀNH THỨ HAI

Nhất Bạch

ĐÔNG TỨ MỆNH – KHẢM (1)

Đông Nam, Đông

Bắc, Nam

Nhị Hắc

TÂY TỨ MỆNH – KHÔN (2)

Đông Bắc, Tây

Tây Nam, Tây Bắc

Tam Bích

ĐÔNG TỨ MỆNH – CHẤN (3)

Nam, Bắc

Đông, Đông Nam

Tứ Lục

ĐÔNG TỨ MỆNH – TỐN  (4)

Bắc, Nam

Đông Nam, Đông

Ngũ Hoàng

Tây Nam, Tây Bắc

Đông Bắc, Tây

Lục Bạch

TÂY TỨ MỆNH – CÀN (6)

Tây, Đông Bắc

Tây Bắc, Tây Nam

Thất Xích

TÂY TỨ MỆNH – ĐOÀI (7)

Tây Bắc, Tây Nam

Tây, Đông Bắc

Bát Bạch

TÂY TỨ MỆNH – CẤN (8)

Tây Nam, Tây Bắc

Đông Bắc, Tây

Cửu Tử

ĐÔNG TỨ MỆNH – LY (9)

Đông, Đông Nam

Nam, Bắc

 

8 cung Bát Trạch:

NĂM

NĂM ÂM LỊCH

NGŨ HÀNH

GIẢI NGHĨA

CUNG MỆNH NAM

CUNG MỆNH NỮ

1940

Canh Thìn

Bạch Lạp Kim

Vàng sáp ong

Càn (6) Kim

Ly (9) Hoả

1941

Tân Tỵ

Bạch Lạp Kim

Vàng sáp ong

Khôn (2) Thổ

Khảm (1) Thuỷ

1942

Nhâm Ngọ

Dương Liễu Mộc

Gỗ cây dương

Tốn (4) Mộc

Khôn (2) Thổ

1943

Quý Mùi

Dương Liễu Mộc

Gỗ cây dương

Chấn (3) Mộc

Chấn (3) Mộc

1944

Giáp Thân

Tuyền Trung Thủy

Nước trong suối

Khôn (2) Thổ

Tốn (4) Mộc

1945

Ất Dậu

Tuyền Trung Thủy

Nước trong suối

Khảm (1) Thuỷ

Khôn (2) Thổ

1946

Bính Tuất

Ốc Thượng Thổ

Đất nóc nhà

Ly (9) Hoả

Càn (6) Kim

1947

Đinh Hợi

Ốc Thượng Thổ

Đất nóc nhà

Cấn (8) Thổ

Đoài (7) Kim

1948

Mậu Tý

Thích Lịch Hỏa

Lửa sấm sét

Đoài (7) Kim

Cấn (8) Thổ

1949

Kỷ Sửu

Thích Lịch Hỏa

Lửa sấm sét

Càn (6) Kim

Ly (9) Hoả

1950

Canh Dần

Tùng Bách Mộc

Gỗ tùng bách

Khôn (2) Thổ

Khảm (1) Thuỷ

1951

Tân Mão

Tùng Bách Mộc

Gỗ tùng bách

Tốn (4) Mộc

Khôn (2) Thổ

1952

Nhâm Thìn

Trường Lưu Thủy

Nước chảy mạnh

Chấn (3) Mộc

Chấn (3) Mộc

1953

Quý Tỵ

Trường Lưu Thủy

Nước chảy mạnh

Khôn (2) Thổ

Tốn (4) Mộc

1954

Giáp Ngọ

Sa Trung Kim

Vàng trong cát

Khảm (1) Thuỷ

Khôn (2) Thổ

1955

Ất Mùi

Sa Trung Kim

Vàng trong cát

Ly (9) Hoả

Càn (6) Kim

1956

Bính Thân

Sơn Hạ Hỏa

Lửa trên núi

Cấn (8) Thổ

Đoài (7) Kim

1957

Đinh Dậu

Sơn Hạ Hỏa

Lửa trên núi

Đoài (7) Kim

Cấn (8) Thổ

1958

Mậu Tuất

Bình Địa Mộc

Gỗ đồng bằng

Càn (6) Kim

Ly (9) Hoả

1959

Kỷ Hợi

Bình Địa Mộc

Gỗ đồng bằng

Khôn (2) Thổ

Khảm (1) Thuỷ

1960

Canh Tý

Bích Thượng Thổ

Đất tò vò

Tốn (4) Mộc

Khôn (2) Thổ

1961

Tân Sửu

Bích Thượng Thổ

Đất tò vò

Chấn (3) Mộc

Chấn (3) Mộc

1962

Nhâm Dần

Kim Bạch Kim

Vàng pha bạc

Khôn (2) Thổ

Tốn (4) Mộc

1963

Quý Mão

Kim Bạch Kim

Vàng pha bạc

Khảm (1) Thuỷ

Khôn (2) Thổ

1964

Giáp Thìn

Phú Đăng Hỏa

Lửa đèn to

Ly (9) Hoả

Càn (6) Kim

1965

Ất Tỵ

Phú Đăng Hỏa

Lửa đèn to

Cấn (8) Thổ

Đoài (7) Kim

1966

Bính Ngọ

Thiên Hà Thủy

Nước trên trời

Đoài (7) Kim

Cấn (8) Thổ

1967

Đinh Mùi

Thiên Hà Thủy

Nước trên trời

Càn (6) Kim

Ly (9) Hoả

1968

Mậu Thân

Đại Trạch Thổ

Đất nền nhà

Khôn (2) Thổ

Khảm (1) Thuỷ

1969

Kỷ Dậu

Đại Trạch Thổ

Đất nền nhà

Tốn (4) Mộc

Khôn (2) Thổ

1970

Canh Tuất

Thoa Xuyến Kim

Vàng trang sức

Chấn (3) Mộc

Chấn (3) Mộc

1971

Tân Hợi

Thoa Xuyến Kim

Vàng trang sức

Khôn (2) Thổ

Tốn (4) Mộc

1972

Nhâm Tý

Tang Đố Mộc

Gỗ cây dâu

Khảm (1) Thuỷ

Khôn (2) Thổ

1973

Quý Sửu

Tang Đố Mộc

Gỗ cây dâu

Ly (9) Hoả

Càn (6) Kim

1974

Giáp Dần

Đại Khe Thủy

Nước khe lớn

Cấn (8) Thổ

Đoài (7) Kim

1975

Ất Mão

Đại Khe Thủy

Nước khe lớn

Đoài (7) Kim

Cấn (8) Thổ

1976

Bính Thìn

Sa Trung Thổ

Đất pha cát

Càn (6) Kim

Ly (9) Hoả

1977

Đinh Tỵ

Sa Trung Thổ

Đất pha cát

Khôn (2) Thổ

Khảm (1) Thuỷ

1978

Mậu Ngọ

Thiên Thượng Hỏa

Lửa trên trời

Tốn (4) Mộc

Khôn (2) Thổ

1979

Kỷ Mùi

Thiên Thượng Hỏa

Lửa trên trời

Chấn (3) Mộc

Chấn (3) Mộc

1980

Canh Thân

Thạch Lựu Mộc

Gỗ cây lựu đá

Khôn (2) Thổ

Tốn (4) Mộc

1981

Tân Dậu

Thạch Lựu Mộc

Gỗ cây lựu đá

Khảm (1) Thuỷ

Khôn (2) Thổ

1982

Nhâm Tuất

Đại Hải Thủy

Nước biển lớn

Ly (9) Hoả

Càn (6) Kim

1983

Quý Hợi

Đại Hải Thủy

Nước biển lớn

Cấn (8) Thổ

Đoài (7) Kim

1984

Giáp Tý

Hải Trung Kim

Vàng trong biển

Đoài (7) Kim

Cấn (8) Thổ

1985

Ất Sửu

Hải Trung Kim

Vàng trong biển

Càn (6) Kim

Ly (9) Hoả

1986

Bính Dần

Lư Trung Hỏa

Lửa trong lò

Khôn (2) Thổ

Khảm (1) Thuỷ

1987

Đinh Mão

Lư Trung Hỏa

Lửa trong lò

Tốn (4) Mộc

Khôn (2) Thổ

1988

Mậu Thìn

Đại Lâm Mộc

Gỗ rừng già

Chấn (3) Mộc

Chấn (3) Mộc

1989

Kỷ Tỵ

Đại Lâm Mộc

Gỗ rừng già

Khôn (2) Thổ

Tốn (4) Mộc

1990

Canh Ngọ

Lộ Bàng Thổ

Đất đường đi

Khảm (1) Thuỷ

Cấn (8) Thổ

1991

Tân Mùi

Lộ Bàng Thổ

Đất đường đi

Ly (9) Hoả

Càn (6) Kim

1992

Nhâm Thân

Kiếm Phong Kim

Vàng mũi kiếm

Cấn (8) Thổ

Đoài (7) Kim

1993

Quý Dậu

Kiếm Phong Kim

Vàng mũi kiếm

Đoài (7) Kim

Cấn (8) Thổ

1994

Giáp Tuất

Sơn Đầu Hỏa

Lửa trên núi

Càn (6) Kim

Ly (9) Hoả

1995

Ất Hợi

Sơn Đầu Hỏa

Lửa trên núi

Khôn (2) Thổ

Khảm (1) Thuỷ

1996

Bính Tý

Giảm Hạ Thủy

Nước cuối nguồn

Tốn (4) Mộc

Khôn (2) Thổ

Sắp xếp bàn làm việc theo phong thủy

✓  Sau lưng phải có điểm tựa: Sở dĩ như vậy vì người xưa quan niệm đây là thế “lạc sơn” – lấy tường làm “sơn” (tức núi để tựa vào). Cách kê bàn theo phong thủy như này có ý người ngồi có quý nhân phù trợ, được đồng nghiệp giúp đỡ, môi trường làm việc thân thiện. Từ đó, sự nghiệp sẽ thăng tiến hơn. Người xưa kỵ tuyệt đối không được kê bàn quay mặt vào tường.

Kê bàn làm việc sau lưng phải có điểm tựa

Kê bàn làm việc sau lưng phải có điểm tựa

✓  Không quay lưng ra cửa: Khi quy lưng ra cửa tức là thiếu “sơn” – thiếu đi chỗ dựa. Nếu bạn ngồi ở vị trí này, người xưa cho rằng người ngồi vị trí này sẽ làm việc thiếu nhiệt tình, không được cấp trên tin tưởng, không được cấp dưới nể phục, những công sức bỏ ra chỉ thu về được 1 nửa.

✓  Nhìn được cửa từ chỗ ngồi: Vị trí ngồi lý tưởng nhất theo phòng thủy đó là: Bàn nhìn ra được cửa chính và cửa sổ, lưng áp vào tường. Do đó, bạn nên chọn nơi ngồi có thể quan sát và bao quát được những vị trí khác trong văn phòng và nắm bắt được người bước vào phòng.

Bàn nhìn ra được cửa chính và cửa sổ

Bàn nhìn ra được cửa chính và cửa sổ

 

>>>Xem thêm bài viết: Giải mã những cách chọn hướng văn phòng phong thủy<<<

Trên đây là những vấn đề liên quan đến hướng ngồi bàn làm việc theo phong thủy bạn cần phải lưu tâm. Acoda mong rằng từ đây các bạn có thể sắp xếp và lựa chọn được một vị trí bàn làm việc mang lại nhiều tài lộc cho bản thân và cả doanh nghiệp.