Danh sách công ty trong tòa nhà Bitexco Financial Tower, Quận 1

Tin tức chuyên môn 16-12-2019 16:25

Tòa nhà Bitexco Financial Tower là một trong những tòa nhà văn phòng hạng A tốt nhất ngay tại trung tâm Quận 1. Nơi đây là địa chỉ làm việc của các công ty danh tiếng.

Danh sách công ty làm việc tại tòa nhà Bitexco Financial Tower

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHOENIX NGUYEN

Địa chỉ: Lầu 36, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315558944

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM SA BẮC

Địa chỉ: Tầng 15, Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315468585

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẠCH ĐẰNG VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ: Tầng 47, Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315478142

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SINGA VENTURES

Địa chỉ: Lầu 46, Tòa nhà Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315484629
 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHỊP CẦU THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ: Tầng 47, Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315411187

 

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN SUNRISE ĐĂK PSI

Địa chỉ: Tầng 47, Tòa Tháp Bitexco, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315432067

 

CÔNG TY TNHH KHANH TOURIST

Địa chỉ: Tầng 55, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315329214
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BBTC

Địa chỉ: Tầng 47, Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314864473
 

CÔNG TY TNHH KHANH HOLDINGS

Địa chỉ: Tầng 55, Tòa nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314854041
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ENTREPRENEURS

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa tháp Tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314794642
 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHANH REPUBLIC

Địa chỉ: Tầng 55, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315191407
 

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY FINTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa Nhà Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315056172
 

CÔNG TY TNHH SARTORIUS VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 4631, Tầng 46, Tòa nhà Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315040743
 

CÔNG TY TNHH KHANH ASSET

Địa chỉ: Tầng 55 Tòa nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314935526
 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCESS RECESS

Địa chỉ: Tầng 36, Tòa Nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314923457
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHOENIX NGUYEN

Địa chỉ: Tầng 36, Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315558944
 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM SA BẮC

Địa chỉ: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315468585
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẠCH ĐẰNG VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ: Tầng 47, Tòa nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315478142
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SINGA VENTURES

Địa chỉ: Lầu 46, Tòa nhà Bitexco Financial, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315484629
 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHỊP CẦU THỊNH VƯỢNG

Địa chỉ: Tầng 47, Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315411187
 

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN SUNRISE ĐĂK PSI

Địa chỉ: Tầng 47, Tòa Tháp Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315432067
 

CÔNG TY TNHH KHANH TOURIST

Địa chỉ: Tầng 55, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315329214

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BBTC

Địa chỉ: Tầng 47, Tòa tháp Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314864473
 

CÔNG TY TNHH KHANH HOLDINGS

Địa chỉ: Lầu 55, Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314854041
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ENTREPRENEURS

Địa chỉ: Lầu 46, Tòa tháp Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314794642
 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHANH REPUBLIC

Địa chỉ: Tầng 55, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315191407

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY FINTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa Nhà Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315056172
 

CÔNG TY TNHH SARTORIUS VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 4631, Tầng 46, Tòa nhà Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0315040743
 

CÔNG TY TNHH KHANH ASSET

Địa chỉ: Lầu 55 Tòa nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314935526
 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROCESS RECESS

Địa chỉ: Lầu 36, Tòa Nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314923457

 

CÔNG TY TNHH WIN MARK

Địa chỉ: Tầng 27, Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314668895

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SINH THÁI

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314537148

 

VPĐD SIMONE INVESTMENT MANAGERS CO, LTD TẠI TPHCM

Địa chỉ: 3B, Tầng 34, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314479739

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GKI

Địa chỉ: Lầu 46 Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314350083
 

CÔNG TY LUẬT TNHH LNT & THÀNH VIÊN

Địa chỉ: Phòng 03 Tầng 21 TN Bitexco Financial Tower 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314309783

 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MICROAD

Địa chỉ: Phòng 2, Tầng 37 Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314274890

 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁP LÝ HỢP ĐIỂM

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314201081

 

CÔNG TY TNHH CARIBBEAN COUNCIL

Địa chỉ: Phòng 3A, Tầng 11, Tòa Nhà Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314186203
 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SKIOLD A/S TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Phòng 4622, Lầu 46, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314112963

 

CÔNG TY TNHH SALT FANTASY

Địa chỉ: Tầng 46 & 56, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314067213

 

CÔNG TY TNHH ANNCHERY

Địa chỉ: Tầng 46 Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314026217

 

CÔNG TY TNHH KOREAN MAKEUP STUDIO

Địa chỉ: Tầng 44, Tòa Nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314057550

 

CHI NHÁNH 5 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỊP CẦU KINH DOANH SAO SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 4- Toà nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310380880-005

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN LIGHTHOUSE

Địa chỉ: Tầng 46, Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314012983
 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EASTMAN CHEMICAL, ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Phòng 5601, Tầng 56, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0314013627

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VSM SAFETY

Địa chỉ: Tầng 46 Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313980621

 

CÔNG TY TNHH SAFARA

Địa chỉ: Tầng 46&56, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313849313
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDS HOLDINGS

Địa chỉ: Phòng 1, Lầu 43A, Tòa nhà Bitexco, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313817939
 

CÔNG TY TNHH ITALIAN HOMES VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 46, Tòa nhà văn phòng Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313733340

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC KUNKIN

Địa chỉ: Tầng 4, Bitexco Financial, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313698209

 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MICROAD

Địa chỉ: Phòng 2, Tầng 37 Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313633794
 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THE WALT DISNEY COMPANY (SOUTHEAST ASIA) PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Phòng 4618,Tầng 46,Bitexco Financial Tower,02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313636481

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN OLYMWORLD

Địa chỉ: Lầu 46, Tòa nhà Văn phòng Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313594369

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SUNSTREAM INDUSTRIES PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Phòng 4621, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313534539

 

CÔNG TY TNHH VIETNAM CATALYST PARTNERS

Địa chỉ: Phòng Số 4618,Lầu 46,Tòa Tháp Tài Chính Bitexco,02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313373994

 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BẮC MỸ

Địa chỉ: Kiosk 4F-15, Tầng 4 TTTM Icon 68, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304725287-012

 

CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tòa Nhà Bitexco 02 Hải triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 2300325764-001
 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DNV GL SE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐỨC)

Địa chỉ: Phòng 1B, Tầng 36, Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305646091

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ IDS CAPITAL

Địa chỉ: Phòng 1, lầu 44, Tòa nhà Bitexco, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313216198

 

VĂN PHÒNG BÁN VÉ HÃNG HÀNG KHÔNG CHINA EASTERN AIRLINES CO.,LTD TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 33, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều - - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312178856
 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN P.N PHÚC NGUYÊN

Địa chỉ: Tầng trệt toàn nhà Bitexco, Số 02 Hải Triều - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313179362
 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SABIC INNOVATIVE PLASTICS (SEA) PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Phòng 3A, Lầu 40, Số 02 Hải Triều, , Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305726491
 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MASTERCARD ASIA/PACIFIC PTE LTD TẠI TPHCM ( SINGAPORE )

Địa chỉ: P.01 #19 Bitexco Financial Tower 02 Hải Triều, , Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306081976

 

VPĐD SABIC ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI TP.HCM

Địa chỉ: Phòng 03, #40, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306266293

 

VPĐD ADIDAS SOURCING LIMITED TẠI TPHCM

Địa chỉ: #22 Tòa Nhà Bitexco 02 Hải Triều, , Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304631769
 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY GLOBALEYE INSURANCE BROKERAGE (L.L.C) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 34, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, , Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313119814
 

CÔNG TY TNHH GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES VIỆT NAM

Địa chỉ: Lầu 36, Tòa Nhà Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 3500818494
 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ADIDAS SOURCING LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Lầu 22, Tòa Nhà Bitexco, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312795552
 

CTY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP.HCM

Địa chỉ: Tòa Nhà Bitexco 02 Hải triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312121560
 

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HÀN QUỐC GO CUNG

Địa chỉ: Tầng 3, Trung Tâm Thương mại ICON 68, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311984067

 

CÔNG TY TNHH DNV AS VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 1C, Tầng 36, Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311268169
 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NAGA

Địa chỉ: 02 Hải Triều, 36 Hồ Tùng Mậu, 45 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311151026

 

CÔNG TY TNHH CHEIL VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Tài Chính Bitexco, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310919033

 

CÔNG TY TNHH DNV GL VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 1C, Tầng 36, Bitexco Financial Tower, Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309573662

 

CÔNG TY TNHH TMF VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 1, Tầng 8, TN Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306632158
 

CTY TNHH INDOCHINA INTERNATIONAL REALTY VIỆT NAM

Địa chỉ: 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305856846
 

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TRÌNH TẠI TPHCM CÔNG TY TURNER INTERNATIONAL LLC

Địa chỉ: 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305768445

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT CÀ PHÊ

Địa chỉ: GF-05, Tầng trệt tòa nhà Icon 68, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305472712
 

CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Địa chỉ: Tầng 15 Tháp Tài Chính Bitexco 02 Hải Triều, , Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305299779
 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC AA

Địa chỉ: Tòa Nhà Bitexco Financial Tower,Tầng 43A, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302166869

 

CÔNG TY LUẬT TNHH LNT & THÀNH VIÊN

Địa chỉ: Phòng 03 Tầng 21 TN Bitexco Financial Tower 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312272023

Thông tin về danh sách công ty làm việc tại tòa nhà Bitexco Financial Tower sẽ được Acoda cập nhật liên tục và chính xác để khách hàng có thể dễ dàng tham khảo, từ đó có thể thuê văn phòng làm việc tại địa chỉ uy tín nhất.

>>>Tham khảo bài viết: Tòa nhà văn phòng cho thuê Bitexco Financial Tower Quận 1<<<