Giải mã những cách chọn hướng văn phòng phong thủy

Phong thủy văn phòng 22-06-2018 08:11

Trong việc kinh doanh việc vận dụng phong thủy được coi là một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của doanh nghiệp và lựa chọn hướng văn phòng là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất.

Vì vậy, hãy cùng Acoda giải mã những cách chọn hướng văn phòng phong thủy, sao cho phù hợp với doanh nghiệp của mình nhé!

Chọn hướng văn phòng dựa theo tuổi

Các hướng Cát cho từng cung:

MỆNH TRẠCH CHỦ NHÀ

PHÒNG TỐT NHẤT

PHÒNG CÁT LÀNH THỨ HAI

Nhất Bạch

ĐÔNG TỨ MỆNH – KHẢM (1)

Đông Nam, Đông

Bắc, Nam

Nhị Hắc

TÂY TỨ MỆNH – KHÔN (2)

Đông Bắc, Tây

Tây Nam, Tây Bắc

Tam Bích

ĐÔNG TỨ MỆNH – CHẤN (3)

Nam, Bắc

Đông, Đông Nam

Tứ Lục

ĐÔNG TỨ MỆNH – TỐN  (4)

Bắc, Nam

Đông Nam, Đông

Ngũ Hoàng

Tây Nam, Tây Bắc

Đông Bắc, Tây

Lục Bạch

TÂY TỨ MỆNH – CÀN (6)

Tây, Đông Bắc

Tây Bắc, Tây Nam

Thất Xích

TÂY TỨ MỆNH – ĐOÀI (7)

Tây Bắc, Tây Nam

Tây, Đông Bắc

Bát Bạch

TÂY TỨ MỆNH – CẤN (8)

Tây Nam, Tây Bắc

Đông Bắc, Tây

Cửu Tử

ĐÔNG TỨ MỆNH – LY (9)

Đông, Đông Nam

Nam, Bắc

 

8 cung Bát Trạch:

NĂM

NĂM ÂM LỊCH

NGŨ HÀNH

GIẢI NGHĨA

CUNG MỆNH NAM

CUNG MỆNH NỮ

1940

Canh Thìn

Bạch Lạp Kim

Vàng sáp ong

Càn (6) Kim

Ly (9) Hoả

1941

Tân Tỵ

Bạch Lạp Kim

Vàng sáp ong

Khôn (2) Thổ

Khảm (1) Thuỷ

1942

Nhâm Ngọ

Dương Liễu Mộc

Gỗ cây dương

Tốn (4) Mộc

Khôn (2) Thổ

1943

Quý Mùi

Dương Liễu Mộc

Gỗ cây dương

Chấn (3) Mộc

Chấn (3) Mộc

1944

Giáp Thân

Tuyền Trung Thủy

Nước trong suối

Khôn (2) Thổ

Tốn (4) Mộc

1945

Ất Dậu

Tuyền Trung Thủy

Nước trong suối

Khảm (1) Thuỷ

Khôn (2) Thổ

1946

Bính Tuất

Ốc Thượng Thổ

Đất nóc nhà

Ly (9) Hoả

Càn (6) Kim

1947

Đinh Hợi

Ốc Thượng Thổ

Đất nóc nhà

Cấn (8) Thổ

Đoài (7) Kim

1948

Mậu Tý

Thích Lịch Hỏa

Lửa sấm sét

Đoài (7) Kim

Cấn (8) Thổ

1949

Kỷ Sửu

Thích Lịch Hỏa

Lửa sấm sét

Càn (6) Kim

Ly (9) Hoả

1950

Canh Dần

Tùng Bách Mộc

Gỗ tùng bách

Khôn (2) Thổ

Khảm (1) Thuỷ

1951

Tân Mão

Tùng Bách Mộc

Gỗ tùng bách

Tốn (4) Mộc

Khôn (2) Thổ

1952

Nhâm Thìn

Trường Lưu Thủy

Nước chảy mạnh

Chấn (3) Mộc

Chấn (3) Mộc

1953

Quý Tỵ

Trường Lưu Thủy

Nước chảy mạnh

Khôn (2) Thổ

Tốn (4) Mộc

1954

Giáp Ngọ

Sa Trung Kim

Vàng trong cát

Khảm (1) Thuỷ

Khôn (2) Thổ

1955

Ất Mùi

Sa Trung Kim

Vàng trong cát

Ly (9) Hoả

Càn (6) Kim

1956

Bính Thân

Sơn Hạ Hỏa

Lửa trên núi

Cấn (8) Thổ

Đoài (7) Kim

1957

Đinh Dậu

Sơn Hạ Hỏa

Lửa trên núi

Đoài (7) Kim

Cấn (8) Thổ

1958

Mậu Tuất

Bình Địa Mộc

Gỗ đồng bằng

Càn (6) Kim

Ly (9) Hoả

1959

Kỷ Hợi

Bình Địa Mộc

Gỗ đồng bằng

Khôn (2) Thổ

Khảm (1) Thuỷ

1960

Canh Tý

Bích Thượng Thổ

Đất tò vò

Tốn (4) Mộc

Khôn (2) Thổ

1961

Tân Sửu

Bích Thượng Thổ

Đất tò vò

Chấn (3) Mộc

Chấn (3) Mộc

1962

Nhâm Dần

Kim Bạch Kim

Vàng pha bạc

Khôn (2) Thổ

Tốn (4) Mộc

1963

Quý Mão

Kim Bạch Kim

Vàng pha bạc

Khảm (1) Thuỷ

Khôn (2) Thổ

1964

Giáp Thìn

Phú Đăng Hỏa

Lửa đèn to

Ly (9) Hoả

Càn (6) Kim

1965

Ất Tỵ

Phú Đăng Hỏa

Lửa đèn to

Cấn (8) Thổ

Đoài (7) Kim

1966

Bính Ngọ

Thiên Hà Thủy

Nước trên trời

Đoài (7) Kim

Cấn (8) Thổ

1967

Đinh Mùi

Thiên Hà Thủy

Nước trên trời

Càn (6) Kim

Ly (9) Hoả

1968

Mậu Thân

Đại Trạch Thổ

Đất nền nhà

Khôn (2) Thổ

Khảm (1) Thuỷ

1969

Kỷ Dậu

Đại Trạch Thổ

Đất nền nhà

Tốn (4) Mộc

Khôn (2) Thổ

1970

Canh Tuất

Thoa Xuyến Kim

Vàng trang sức

Chấn (3) Mộc

Chấn (3) Mộc

1971

Tân Hợi

Thoa Xuyến Kim

Vàng trang sức

Khôn (2) Thổ

Tốn (4) Mộc

1972

Nhâm Tý

Tang Đố Mộc

Gỗ cây dâu

Khảm (1) Thuỷ

Khôn (2) Thổ

1973

Quý Sửu

Tang Đố Mộc

Gỗ cây dâu

Ly (9) Hoả

Càn (6) Kim

1974

Giáp Dần

Đại Khe Thủy

Nước khe lớn

Cấn (8) Thổ

Đoài (7) Kim

1975

Ất Mão

Đại Khe Thủy

Nước khe lớn

Đoài (7) Kim

Cấn (8) Thổ

1976

Bính Thìn

Sa Trung Thổ

Đất pha cát

Càn (6) Kim

Ly (9) Hoả

1977

Đinh Tỵ

Sa Trung Thổ

Đất pha cát

Khôn (2) Thổ

Khảm (1) Thuỷ

1978

Mậu Ngọ

Thiên Thượng Hỏa

Lửa trên trời

Tốn (4) Mộc

Khôn (2) Thổ

1979

Kỷ Mùi

Thiên Thượng Hỏa

Lửa trên trời

Chấn (3) Mộc

Chấn (3) Mộc

1980

Canh Thân

Thạch Lựu Mộc

Gỗ cây lựu đá

Khôn (2) Thổ

Tốn (4) Mộc

1981

Tân Dậu

Thạch Lựu Mộc

Gỗ cây lựu đá

Khảm (1) Thuỷ

Khôn (2) Thổ

1982

Nhâm Tuất

Đại Hải Thủy

Nước biển lớn

Ly (9) Hoả

Càn (6) Kim

1983

Quý Hợi

Đại Hải Thủy

Nước biển lớn

Cấn (8) Thổ

Đoài (7) Kim

1984

Giáp Tý

Hải Trung Kim

Vàng trong biển

Đoài (7) Kim

Cấn (8) Thổ

1985

Ất Sửu

Hải Trung Kim

Vàng trong biển

Càn (6) Kim

Ly (9) Hoả

1986

Bính Dần

Lư Trung Hỏa

Lửa trong lò

Khôn (2) Thổ

Khảm (1) Thuỷ

1987

Đinh Mão

Lư Trung Hỏa

Lửa trong lò

Tốn (4) Mộc

Khôn (2) Thổ

1988

Mậu Thìn

Đại Lâm Mộc

Gỗ rừng già

Chấn (3) Mộc

Chấn (3) Mộc

1989

Kỷ Tỵ

Đại Lâm Mộc

Gỗ rừng già

Khôn (2) Thổ

Tốn (4) Mộc

1990

Canh Ngọ

Lộ Bàng Thổ

Đất đường đi

Khảm (1) Thuỷ

Cấn (8) Thổ

1991

Tân Mùi

Lộ Bàng Thổ

Đất đường đi

Ly (9) Hoả

Càn (6) Kim

1992

Nhâm Thân

Kiếm Phong Kim

Vàng mũi kiếm

Cấn (8) Thổ

Đoài (7) Kim

1993

Quý Dậu

Kiếm Phong Kim

Vàng mũi kiếm

Đoài (7) Kim

Cấn (8) Thổ

1994

Giáp Tuất

Sơn Đầu Hỏa

Lửa trên núi

Càn (6) Kim

Ly (9) Hoả

1995

Ất Hợi

Sơn Đầu Hỏa

Lửa trên núi

Khôn (2) Thổ

Khảm (1) Thuỷ

1996

Bính Tý

Giảm Hạ Thủy

Nước cuối nguồn

Tốn (4) Mộc

Khôn (2) Thổ

Không gian xung quanh văn phòng

Chọn địa thế phía trước rộng thoáng, có ngã ba, ngã tư, sông hồ, theo phong thuỷ gọi là minh đường hội tụ. Khí hội tụ trước khi vận hành vào trong sẽ làm cho công ty thịnh đạt, tài lộc dồi dào. Sau lưng nên có nhà cao, núi cao che chắn, phong thuỷ gọi là thế cao sơn hộ vệ, bạn sẽ có sự nghiệp bền vững.

Tòa nhà văn phòng Vietcombank Tower có địa thế đường minh hội tụ

Tòa nhà văn phòng Vietcombank Tower có địa thế đường minh hội tụ

Phù hợp đặc thù kinh doanh: Nếu ngành nghề kinh doanh của bạn nhiều tính dương như các ngành thời trang, mỹ phẩm, mua sắm, giải trí… thì nên chọn khu vực có nhiều dương tính. Đó là nơi phố xá ồn ào, đông vui náo nhiệt, nhiều dân cư, đường phố quây tụ, nhỏ gọn.

Nếu ngành nghề kinh doanh mang nhiều tính âm như các ngành văn hoá, giáo dục, mỹ thuật, xã hội… thì nên chọn khu vực có nhiều âm tính, phố xá yên tĩnh, hạn chế nơi ồn ào, gần trường học. Nếu thuộc ngành nghề kinh doanh, tài chính,... thì chọn nơi buôn bán sầm uất, đường phố cần rộng thoáng, có nhiều cảnh quan như công viên, bảo tàng, sông hồ.

>>>Xem thêm bài viết: Chọn hướng bàn ngồi làm việc hấp thu vượng khí, sinh tài lộc<<<

Hi vọng với bài viết: Giải mã những cách chọn hướng văn phòng phong thủy đem đến nhiều thông tin thú vị cho bạn đọc, giúp bạn hiểu rõ hơn và chọn được một vị trí làm việc mang lại nhiều tài lộc cho doanh nghiệp.