Quy định nghỉ phép năm: Trường hợp người lao động được hưởng 100% lương

Tin tức chuyên môn 12-07-2018 16:18

Quy định nghỉ phép năm là một trong những vấn đề được nhiều người lao động quan tâm để có thể lên kế hoạch sắp xếp công việc, nghỉ phép hợp lý, đúng luật. Người lao động được nghỉ phép mấy ngày trong năm, trong trường hợp dư hay thiếu ngày phép thì xử lý như thế nào… Hãy cùng Acoda tìm hiểu thêm các quy định về nghỉ phép năm qua bài viết sau.

Số ngày nghỉ phép năm được hưởng 100% lương:

Ngày nghỉ phép hằng năm được quy định, căn cứ vào Điều 111, Điều 115, Điều 116 của Bộ luật Lao động 2012, như sau:

Người lao động làm việc đủ 12 tháng thì được nghỉ phép năm hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc đối với người làm việc nặng nhọc, độc hại hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt, người bị khuyết tật,...

- 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt.

Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động thông qua công đoàn.

Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về kịch nghỉ phép, có thể nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Trong trường hợp chưa làm việc hết 12 tháng làm việc thì số ngày phép năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian đã làm việc. Trong điều kiện làm việc bình thường thì 1 tháng được tính 1 ngày phép.

Số ngày nghỉ mỗi năm được tính lũy tiến sau mỗi 5 năm, Cứ sau 5 năm thì được tính thêm 1 ngày phép.

Quy định thanh toán tiền lương cho những ngày chưa được nghỉ:

Nếu người lao động do đã thôi việc, bị mất việc hay vì lý do gì mà chưa được nghỉ hằng năm hoặc chưa được nghỉ hết số ngày nghỉ thì sẽ được doanh nghiệp thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Đối với người lao động chưa được nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ năm vì các lý do khác mà đã làm việc từ 6 tháng trở lên thì khi thanh toán sẽ tính tiền lương bình quân theo hợp đồng của 6 tháng làm việc đó để trả tiền những người chưa nghỉ phép năm.

Cách tính tiền trả phép năm: tiền trả phép năm được quy định tại Khoản 3, Điều 114, Bộ luật Lao động, tính bằng cách lấy tiền lương chia cho tổng số ngày làm việc bình thường theo quy định của tháng liền kề trước thời điểm người lao động tính trả nhân với số ngày chưa được nghỉ hàng năm.

Đó là một số nội dung liên quan đến những quy định nghỉ phép năm mà bạn có thể tham khảo để có lên kế hoạch sử dụng ngày phép hợp lý, đảm bảo quyền và lợi ích cho cả người lao động lẫn người sử dụng lao động.