MB Bank Building

Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3

  1. Hướng: Tây Nam
  2. DT cho thuê: 60, 100, 180, 480m2
  3. Số tầng: 14