Nam Á Office Tower

Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3

  1. Hướng: Bắc
  2. DT cho thuê: 125, 185m2
  3. Số tầng: 17