ACB CMT8 Building

Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3

  1. Hướng: Nam
  2. DT cho thuê: 150, 220, 300, 500, 700 m2
  3. Số tầng: 11