TMS Building

Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1

  1. Hướng: Tây Nam
  2. DT cho thuê: 69, 100, 200 m2
  3. Số tầng: 12

Empress Tower

Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1

  1. Hướng: Tây Nam
  2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 500m2
  3. Số tầng: 17