The Prime Building

Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận

  1. Hướng: Tây Bắc
  2. DT cho thuê: 36, 37, 50, 100 m2
  3. Số tầng: 7

Nhất Nghệ Building

Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận

  1. Hướng: Tây Bắc
  2. DT cho thuê: 30, 40, 100m2
  3. Số tầng: 8