Lucky Star Building

Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

  1. Hướng: Đông Nam
  2. DT cho thuê: 75m2
  3. Số tầng: 7

AB Tower

Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

  1. Hướng: Đông Nam
  2. DT cho thuê: 100, 160, 300, 500 m2
  3. Số tầng: 22