Đồng Nhân Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 100, 200, 250, 340 m2
 3. Số tầng: 10

HYAT Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 49, 63, 180m2
 3. Số tầng: 7

Vietphone Building 1

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 20, 40, 60 m2
 3. Số tầng: 4

Indochina Park Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 75, 89, 114m2
 3. Số tầng: 23

Rosana Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 70, 100, 200 m2
 3. Số tầng: 12

NNC Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 58, 97, 155 m2
 3. Số tầng: 9

IMG Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 71, 100, 167, 250, 312, 420, 510, 545, 800 m2
 3. Số tầng: 6

Gia Linh Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 7, 16, 81, 104, 111 m2
 3. Số tầng: 7

Abacus Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Nam
 2. DT cho thuê: 65, 83, 110, 154, 190m2
 3. Số tầng: 13