Vietbank Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 400, 500m2
 3. Số tầng: 18

Báo Sài Gòn Giải Phóng Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 500, 700m2
 3. Số tầng: 17

NTMK Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 30, 50m2
 3. Số tầng: 4

Lộc Lê Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 30, 50, 100, 150m2
 3. Số tầng: 8