VI Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận

  1. Hướng: Chưa xác định
  2. DT cho thuê: 30, 40, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 150, 160, 180, 1.500 m2
  3. Số tầng: 7

Intan Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận

  1. Hướng: Đông Nam
  2. DT cho thuê: 120, 200, 300 m2
  3. Số tầng: 12