Sông Đô Tower

Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 56, 112, 168, 224m2
 3. Số tầng: 8

Saigon Ingot Building

Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 60, 70, 120, 272, 342m2
 3. Số tầng: 10

Pax Sky 2 Building

Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 70, 130, 200m2
 3. Số tầng: 12

I Tower

Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 100, 200, 500m2
 3. Số tầng: 12

Green Star Building

Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 40, 70, 140m2
 3. Số tầng: 8

Báo Nhân Dân Building

Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 120, 150, 200, 319 m2
 3. Số tầng: 12