PTD Building

Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình

  1. Hướng: Chưa xác định
  2. DT cho thuê: 130, 260m2
  3. Số tầng: 5

SV Technologies Building

Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình

  1. Hướng: Chưa xác định
  2. DT cho thuê: 50, 80, 120 m2
  3. Số tầng: 5

SCSC Building

Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình

  1. Hướng: Đông Bắc
  2. DT cho thuê: 100, 150, 200, 300m2
  3. Số tầng: 5