VP Bank Building

Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận

  1. Hướng: Tây Nam
  2. DT cho thuê: 80,100, 150 m2
  3. Số tầng: 4

Nam Giao Building

Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận

  1. Hướng: Tây Nam
  2. DT cho thuê: 60, 100, 200m2
  3. Số tầng: 11

Hà Phan Building

Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận

  1. Hướng: Tây Nam
  2. DT cho thuê: 150, 300 m2
  3. Số tầng: 10