The Golden Building

Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình

  1. Hướng: Chưa xác định
  2. DT cho thuê: 50, 75, 100m2
  3. Số tầng: 8