Thăng Long Office

Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình

  1. Hướng: Tây Nam
  2. DT cho thuê: 50, 100, 130 m2
  3. Số tầng: 7

Thăng Long Building

Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình

  1. Hướng: Đông
  2. DT cho thuê: 50, 76, 126m2
  3. Số tầng: 5