Tiên Phong Building

Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây
 2. DT cho thuê: 43, 104, 110m2
 3. Số tầng: 5

Thép Toàn Thắng Building

Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây
 2. DT cho thuê: 100, 150, 200, 250m2
 3. Số tầng: 9

Hà Đô South Building

Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 600m2
 3. Số tầng: 13

CT Plaza

Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 600, 1000m2
 3. Số tầng: 10