C.T Plaza Võ Văn Kiệt

Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

  1. Hướng: Chưa xác định
  2. DT cho thuê: 165, 273, 286, 573, 859, 1146, 5000 m2
  3. Số tầng: 15

Exchange Tower

Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

  1. Hướng: Chưa xác định
  2. DT cho thuê: 88, 135, 255, 1.000 m2
  3. Số tầng: 12