Nam Việt Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 90, 115, 150 m2
 3. Số tầng: 6

The Golden Building

Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 75, 100m2
 3. Số tầng: 8

Gia Cát Building

Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 20, 350m2
 3. Số tầng: 7

Thái Huy Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 132m2
 3. Số tầng: 7

Park Royal Saigon Annex Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 30, 50, 70m2
 3. Số tầng: 9

OIIC 2 Building

Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 70, 100, 150, 200m2
 3. Số tầng: 8

GMA Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 60, 100,120m2
 3. Số tầng: 7

Doxaco Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 60, 107m2
 3. Số tầng: 7