Liên Hoa Building

Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3

  1. Hướng: Nam
  2. DT cho thuê: 40, 60, 100, 135m2
  3. Số tầng: 7