Vimadeco Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận

  1. Hướng: Đông Bắc
  2. DT cho thuê: 38, 50, 100, 150, 250 m2
  3. Số tầng: 10

Lutaco Tower

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận

  1. Hướng: Đông Bắc
  2. DT cho thuê: 100, 195 m2
  3. Số tầng: 10