A4 Building

A4, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 80m2
 3. Số tầng: 3

Xuân Trường Building

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 100m2
 3. Số tầng: 6

Xuân Trường Building 2

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 60, 100, 150m2
 3. Số tầng: 5

The Athena Building

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 42, 72, 150, 244, 358, 588 m2
 3. Số tầng: 12

PBS Building

D52, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 60, 90m2
 3. Số tầng: 6

Tòa nhà 42 Lê Trung Nghĩa

Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 80, 100 m2
 3. Số tầng: 5

Scetpa Building

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 100, 200, 400, 600m2
 3. Số tầng: 10

Ocean Tower

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 75,100, 135, 168, 200m2
 3. Số tầng: 11

Nam Hải Building

Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 45, 90, 135 m2
 3. Số tầng: 6

Lập Phương Building

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 80, 150, 160 m2
 3. Số tầng: 5

HS Building

Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 41, 82, 123m2
 3. Số tầng: 5

Hoài Đức Building

Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 46, 92, 138m2
 3. Số tầng: 5

HHM Building

Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 30 ,40, 100, 300m2
 3. Số tầng: 8

144 Cộng Hòa Building

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 100, 200, 1000m2
 3. Số tầng: 8