We Office Building

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 16, 25, 65, 90m2
 3. Số tầng: 4

Toàn Cầu Office

Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 90, 110 m2
 3. Số tầng: 4

Hosco Building

Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 80, 100, 150m2
 3. Số tầng: 6

Tất Minh Office Building

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 80, 100, 210 m2
 3. Số tầng: 9

Perfetto Building

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 55, 100, 155m2
 3. Số tầng: 8

Mekong Tower

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 70, 100, 200, 300m2
 3. Số tầng: 10

Long Mã Building

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 150, 180, 200m2
 3. Số tầng: 7

Etown Building

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 80, 100, 200, 500m2
 3. Số tầng: 10