Việt Á Châu Building

Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 95, 150, 210, 255, 300, 350, 450 m2
 3. Số tầng: 7

Baffles Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 5500m2
 3. Số tầng: 12

Thịnh Phát Building

Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây
 2. DT cho thuê: 40, 66 m2
 3. Số tầng: 8

The Prime Building

Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 36, 37, 50, 100 m2
 3. Số tầng: 7

We Building

Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 44, 66, 110, 154, 176 m2
 3. Số tầng: 6

Phú Nhuận Plaza

Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 200, 300 m2
 3. Số tầng: 3

Nhất Nghệ Building

Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 30, 40, 100m2
 3. Số tầng: 8

Alva Building

Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 120m2
 3. Số tầng: 4