Đoàn Hải Plaza

Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình

  1. Hướng: Chưa xác định
  2. DT cho thuê: 50, 400m2
  3. Số tầng: 5