VP Bank Building

Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 80,100, 150 m2
 3. Số tầng: 4

Nam Giao Building

Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 60, 100, 200m2
 3. Số tầng: 11

Medialand Building

Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 55, 80, 64 m2
 3. Số tầng: 3

Hà Phan Building

Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 150, 300 m2
 3. Số tầng: 10