Tây Nam Building

Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 150, 200, 300, 500, 770m2
 3. Số tầng: 20

Thiên Phúc Building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 20, 50, 100m2
 3. Số tầng: 6

Waseco Building

Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 50, 100, 200, 500, 1.000 m2
 3. Số tầng: 7

Vitaco Building

Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 112m2
 3. Số tầng: 3

Transviet Tower

Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 75, 100, 125 m2
 3. Số tầng: 8

Yên Thế Building

Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 70, 250, 320, 500, 700m2
 3. Số tầng: 10

Đại Dũng Building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 80, 100, 250 m2
 3. Số tầng: 8

Green view building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 28, 40, 60, 80, 100m2
 3. Số tầng: 6

Bạch Đằng Building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 30, 50, 100 m2
 3. Số tầng: 8

Tín Thương Building

Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 120, 200 m2
 3. Số tầng: 8

Tiên Phong Building

Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây
 2. DT cho thuê: 43, 104, 110m2
 3. Số tầng: 5

Thép Toàn Thắng Building

Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây
 2. DT cho thuê: 100, 150, 200, 250m2
 3. Số tầng: 9

Tân Phúc Tiến Building

Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 20, 100m2
 3. Số tầng: 7

Fosup Building

Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 300, 500, 938 m2
 3. Số tầng: 7

Sao Mai Office

Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 65m2
 3. Số tầng: 10

Saigon Airport Plaza

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông
 2. DT cho thuê: 200, 300, 400, 600, 700m2
 3. Số tầng: 14

Lotus Building

Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 76, 92m2
 3. Số tầng: 7

Kicotrans Building

Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 50, 100, 150m2
 3. Số tầng: 8

Kicotrans 3 Building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 60, 100, 200, 500m2
 3. Số tầng: 11

Kicotrans 2 Building

Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông
 2. DT cho thuê: 50, 100, 200m2
 3. Số tầng: 7

Khang Nam Building

Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 35, 53, 66, 88m2
 3. Số tầng: 6

Hoàng Triều Building

Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Nam
 2. DT cho thuê: 50, 90, 150m2
 3. Số tầng: 5

Hà Đô South Building

Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 600m2
 3. Số tầng: 13

Hà Đô Airport Building

Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 94, 143, 188, 357, 766, 1532m2
 3. Số tầng: 15

Golden Lotus Building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 70, 135, 145, 200, 300m2
 3. Số tầng: 8

CT Building

Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 76, 85, 161, 234, 310m2
 3. Số tầng: 8

CT Plaza

Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 600, 1000m2
 3. Số tầng: 10