NTA Building

Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3

  1. Hướng: Chưa xác định
  2. DT cho thuê: 18, 25, 40m2
  3. Số tầng: 3

Comeco Building

Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3

  1. Hướng: Chưa xác định
  2. DT cho thuê: 50, 95, 155, 205, 245 m2
  3. Số tầng: 9