Sovilaco Building

Phổ Quang, Phường 3, Quận Tân Bình

  1. Hướng: Đông
  2. DT cho thuê: 70, 100m2
  3. Số tầng: 10

Đại Nguyên Building

Cộng Hòa, Phường 3, Quận Tân Bình

  1. Hướng: Đông Bắc
  2. DT cho thuê: 34, 60, 100m2
  3. Số tầng: 7