Đỗ Thành Mekong Building

Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 120, 140, 220, 500m2
 3. Số tầng: 10

Xuri Building

Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 55, 85, 104, 601m2
 3. Số tầng: 5

Trí Việt Building

Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 60, 100m2
 3. Số tầng: 6

Robot Tower

Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 55, 150, 200, 335m2
 3. Số tầng: 15

Phượng Long Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 80, 100m2
 3. Số tầng: 9

Nam Á Office Tower

Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 125, 185m2
 3. Số tầng: 17

NAHI Building

Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 85, 158, 270, 380, 620m2
 3. Số tầng: 5

Báo Phụ Nữ Building

Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 200, 400, 553 m2
 3. Số tầng: 9