Saigon Sunshine Tower

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 25, 50, 75m2
 3. Số tầng: 6

VTC Building

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Nam
 2. DT cho thuê: 50, 100, 260, 310 m2
 3. Số tầng: 6

Vsmart Office

Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 25, 50, 75, 110 m2
 3. Số tầng: 5

Út Tịch Building

Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300m2
 3. Số tầng: 7

PTD Building

Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 130, 260m2
 3. Số tầng: 5

We Office

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 10, 16, 27, 30, 40, 46, 71, 110 m2
 3. Số tầng: 6

Thuận Việt Building

Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 60, 70, 120m2
 3. Số tầng: 8

Thăng Long Office

Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 50, 100, 130 m2
 3. Số tầng: 7

Thăng Long Building

Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông
 2. DT cho thuê: 50, 76, 126m2
 3. Số tầng: 5

Tan Binh Apartment Building

Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 60, 85m2
 3. Số tầng: 5

SV Technologies Building

Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 80, 120 m2
 3. Số tầng: 5

Sumikura Tower

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Nam
 2. DT cho thuê: 45, 70, 104, 190, 285, 450 m2
 3. Số tầng: 6

SCSC Building

Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 100, 150, 200, 300m2
 3. Số tầng: 5

R.I.C Building

Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 70,100, 150, 200, 500m2
 3. Số tầng: 11

IDD 2 Building

Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 50, 100, 145m2
 3. Số tầng: 8

HV Building

Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 70, 100, 278m2
 3. Số tầng: 4

Hoàng Việt Building

Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 54, 100, 150, 200m2
 3. Số tầng: 10

Hải Âu Building

Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông
 2. DT cho thuê: 70, 100, 200, 300 m2
 3. Số tầng: 12

Gốm Hồng Loan Building

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 20, 22, 40 m2
 3. Số tầng: 6

DTC Building

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 120, 240 m2
 3. Số tầng: 6

CT-IN Building

Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 150, 300, 600m2
 3. Số tầng: 8

Bách Việt Building

Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 60, 100, 160 m2
 3. Số tầng: 7