Tài Lộc Building

Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 20, 40, 60, 100m2
 3. Số tầng: 7

VRG Building

Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 600m2
 3. Số tầng: 12

AVS Building

Trương Quyền, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 50, 70, 95m2
 3. Số tầng: 8

Sông Đô Tower

Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 56, 112, 168, 224m2
 3. Số tầng: 8

TT Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 30, 50, 80, 100, 120m2
 3. Số tầng: 5

Travel House

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 80, 160m2
 3. Số tầng: 5

TPP Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 30, 50, 80, 110m2
 3. Số tầng: 5

135 Pasteur Building

Pasteur, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 36, 54, 60, 100, 262m2
 3. Số tầng: 10

158DBP Building

Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 30, 50, 80m2
 3. Số tầng: 4

Vietnam Esports Building

Trương Định, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 45, 105, 220m2
 3. Số tầng: 8

Thiên Sơn Building

Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 100, 200m2
 3. Số tầng: 7

Tâm Minh Khuê Building

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 30, 40m2
 3. Số tầng: 8

Saigon Prime Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 80, 120, 170m2
 3. Số tầng: 12

Saigon Pavillon

Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 200m2
 3. Số tầng: 12

Saigon Mainson

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 50, 70, 90, 105, 150, 170, 220, 340m2
 3. Số tầng: 16

Saigon Ingot Building

Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 60, 70, 120, 272, 342m2
 3. Số tầng: 10

Artexport Building

Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 72, 110m2
 3. Số tầng: 5

Qunimex Building

Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 50, 80, 120, 165m2
 3. Số tầng: 9

PVC Saigon Building

Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 80, 150, 200, 300, 500m2
 3. Số tầng: 9

Pjico Tower

Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 100, 150, 200, 320m2
 3. Số tầng: 8

Pax Sky 7 Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 50, 100m2
 3. Số tầng: 8

Pax Sky 6 Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 114, 228, 456, 684, 2.964m2
 3. Số tầng: 12

Pax Sky 2 Building

Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 70, 130, 200m2
 3. Số tầng: 12

Pax Sky 1 Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 100, 150, 200, 386m2
 3. Số tầng: 12

Pasteur Tower

Pasteur, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 230, 280m2
 3. Số tầng: 8

OSC Vietnam Building

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 70, 130m2
 3. Số tầng: 9

OIIC Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 40, 70m2
 3. Số tầng: 8

FIT Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 70, 150, 220, 300m2
 3. Số tầng: 8

Ngọc Đông Dương Building

Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 80, 100, 190m2
 3. Số tầng: 7

Nam Minh Long Building

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 100, 150, 210m2
 3. Số tầng: 12

Mỹ Vinh Office Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 73, 75, 150, 450m2
 3. Số tầng: 12

Minh Tinh Building

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 40, 100m2
 3. Số tầng: 11

Minh Long Tower

Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 150, 200, 357m2
 3. Số tầng: 14

Master Building

Trần cao Vân, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 90, 133, 154, 300, 500m2
 3. Số tầng: 11

Loyal Office Building

Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 80, 150m2
 3. Số tầng: 10

Linco Building

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 81, 100m2
 3. Số tầng: 10