IT Business Centre

Vân Côi, Phường 7, Quận Tân Bình

  1. Hướng: Chưa xác định
  2. DT cho thuê: 35, 85m2
  3. Số tầng: 5