Sông Đà Tower

Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3

  1. Hướng: Đông Nam
  2. DT cho thuê: 70, 140, 210, 340m2
  3. Số tầng: 15

Giày việt Plaza

Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3

  1. Hướng: Đông
  2. DT cho thuê: 40, 80, 100, 200, 300, 400, 500 m2
  3. Số tầng: 9

Geosimco Building

Trương Định, Phường 9, Quận 3

  1. Hướng: Chưa xác định
  2. DT cho thuê: 16, 20, 90 m2
  3. Số tầng: 4