Sông Đà Building

Kỳ Đồng, Phường 9, Quận Tân Bình

  1. Hướng: Đông Nam
  2. DT cho thuê: 70, 140, 210, 340 m2
  3. Số tầng: 15

Athena Building

Cộng Hòa, Phường 9, Quận Tân Bình

  1. Hướng: Nam
  2. DT cho thuê: 41, 113, 143, 244, 488m2
  3. Số tầng: 12