VVA Tower

Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 66, 140, 206, 412 m2
 3. Số tầng: 9

Zen Plaza Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 106, 334, 460m2
 3. Số tầng: 14

Việt Dragon Tower

Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 55, 75, 115, 200 m2
 3. Số tầng: 13

Tuấn Minh 1 Building

Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Nam
 2. DT cho thuê: 40, 50, 100 m2
 3. Số tầng: 8

Phúc Kim Long Building

Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 365, 730, 1095 m2
 3. Số tầng: 7

Khánh Phong Tower

Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 88, 120m2
 3. Số tầng: 5

VT House Building

Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 30, 50m2
 3. Số tầng: 5

The World Center

Phạm Hồng Thái, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Nam
 2. DT cho thuê: 360, 720 m2
 3. Số tầng: 9

The Lancaster Building

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 500 m2
 3. Số tầng: 22

Thanh Thế Building

Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 100, 200 m2
 3. Số tầng: 6

OSC Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 26, 30, 35 m2
 3. Số tầng: 10

Nguyễn Kim Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 100, 150, 200, 300, 390 m2
 3. Số tầng: 13

Lucky Star Building

Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 75m2
 3. Số tầng: 7

Khang Thông Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 400m2
 3. Số tầng: 9

HDTC Building

Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Nam
 2. DT cho thuê: 100, 230, 290, 520m2
 3. Số tầng: 14

Havana Tower

Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Nam
 2. DT cho thuê: 115m2
 3. Số tầng: 20

Fimexco Building

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 45, 60, 100m2
 3. Số tầng: 7

Central Park Office

Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 85, 145, 205, 255, 305, 393 m2
 3. Số tầng: 10

Bến Thành Tourist 3

Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 80, 100m2
 3. Số tầng: 7

Belco Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 100, 150, 250,400m2
 3. Số tầng: 8

AB Tower

Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 100, 160, 300, 500 m2
 3. Số tầng: 22