HT Building

Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1

  1. Hướng: Chưa xác định
  2. DT cho thuê: 30, 40, 60, 77, 170 m2
  3. Số tầng: 6

TKT Building

Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1

  1. Hướng: Bắc
  2. DT cho thuê: 83 m2
  3. Số tầng: 11