Sacombank Building

Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1

  1. Hướng: Chưa xác định
  2. DT cho thuê: 50, 100, 150, 200 m2
  3. Số tầng: 10