V&D Building

Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 60,75, 130 m2
 3. Số tầng: 8

Vạn Thịnh Phát Building

Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 30, 50, 80, 150, 200 m2
 3. Số tầng: 6

Building 446

Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 70, 156, 300, 600 m2
 3. Số tầng: 5

Smart View Building

Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 45, 84 m2
 3. Số tầng: 8

MB Sunny Tower

Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1

 1. Hướng: Tây
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 530 m2
 3. Số tầng: 22

HMTC Building

Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 500, 675 m2
 3. Số tầng: 11

HAN Building

Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 30, 50, 80, 100m2
 3. Số tầng: 7

Central Garden

Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 100, 150, 200, 300, 500m2
 3. Số tầng: 10