Lafayette Building

Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 61, 69, 86, 100, 150, 216 m2
 3. Số tầng: 8

Đồng Nhân Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 100, 200, 250, 340 m2
 3. Số tầng: 10

Việt Long Building

Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 60, 90, 180, 270 m2
 3. Số tầng: 3

GIC Building Mạc Đĩnh Chi

Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 30, 60, 100, 200, 220, 230 m2
 3. Số tầng: 8

Phúc Lâm Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 30, 60 m2
 3. Số tầng: 4

HYAT Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 49, 63, 180m2
 3. Số tầng: 7

Vitic Building

Nguyễn Thành Ý, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 100, 150m2
 3. Số tầng: 4

Win home Building

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 30, 50, 70, 122 m2
 3. Số tầng: 6

Win Home

Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 30, 60m2
 3. Số tầng: 5

VNDECO Building

Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 100, 200m2
 3. Số tầng: 5

Vinaconex Building

Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 40, 60, 80, 100 m2
 3. Số tầng: 10

Vietphone Building 2

Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 10, 15, 20, 40, 60, 100 m2
 3. Số tầng: 3

Vietphone Building 1

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 20, 40, 60 m2
 3. Số tầng: 4

Viễn Đông Building

Phan Tôn, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 50, 100, 150, 200, 300 m2
 3. Số tầng: 8

Tuildonai Building

Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 100, 150, 280 m2
 3. Số tầng: 12

Tuấn Minh 3 Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 22, 30, 45, 65, 76m, 80, 90, 120, 154, 183m2
 3. Số tầng: 7

Officespot Vina

Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 12, 100, 200m2
 3. Số tầng: 3

Mobivi Building

Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 88, 150, 238, 500 m2
 3. Số tầng: 9

Indochina Park Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 75, 89, 114m2
 3. Số tầng: 23

Phan Kế Bính Building

Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 30, 50, 100m2
 3. Số tầng: 8

Tân Hoàng Long Building

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 100m2
 3. Số tầng: 7

TMS Building

Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 69, 100, 200 m2
 3. Số tầng: 12

Techgel Building

Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 30, 53 m2
 3. Số tầng: 6

Trần Doãn Khanh Building

Trần Doãn Khanh, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 100, 150 m2
 3. Số tầng: 7

Star Building

Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 90, 100, 160 m2
 3. Số tầng: 11

Sky View Building

Nguyễn Phi Khanh, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Đông
 2. DT cho thuê: 70, 140 m2
 3. Số tầng: 7

SGNR Building

Ký Con, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 37, 70, 100, 160 m2
 3. Số tầng: 10

Saigon Finance Center

Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 50, 100, 200 m2
 3. Số tầng: 11

Saigon 3 Building

Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 90, 100, 200, 350 m2
 3. Số tầng: 5

Safi Tower

Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 52, 110, 180, 250 m2
 3. Số tầng: 9

Rosana Tower

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 70, 100, 200 m2
 3. Số tầng: 12

Quỳnh Như Building

Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 22, 35, 65, 85, 150 m2
 3. Số tầng: 5

PVFCCo Tower

Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 150, 200, 300 m2
 3. Số tầng: 14

Pilots Building

Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 100, 140, 280, 420, 1.150 m2
 3. Số tầng: 8

Office Building 181

Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 10, 14, 20, 66, 90, 392, 110, 176 m2
 3. Số tầng: 6

NNC Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 58, 97, 155 m2
 3. Số tầng: 9