Iwa Square Building

Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 45, 71, 97m2
 3. Số tầng: 10

Vimedimex Building

Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 100, 230, 290, 520m2
 3. Số tầng: 14

Titan Building

Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

 1. Hướng: Nam
 2. DT cho thuê: 30, 60, 100 m2
 3. Số tầng: 6

SCB Building

Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 70, 120, 200, 300, 400 m2
 3. Số tầng: 12

Satra Building

Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 45, 60, 90, 150, 200, 300, 400 m2
 3. Số tầng: 12

Norch Building

Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 60, 80, 100, 150, 200, 392, 400, 500 m2
 3. Số tầng: 8

Jabes 1 Building

Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 28, 43, 58, 100, 150, 225m2
 3. Số tầng: 12

International Plaza Building

Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 104, 150, 210, 260, 440m2
 3. Số tầng: 18

Hà Phan 3 Building

Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 160, 240, 400, 600m2
 3. Số tầng: 10

Central Park Office Building

Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 80, 150, 200, 330m2
 3. Số tầng: 12

AD Building

Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

 1. Hướng: Nam
 2. DT cho thuê: 50, 60, 110m2
 3. Số tầng: 6