Badaco Building

Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 30, 45, 50, 60, 80, 100, 150 m2
 3. Số tầng: 6

SCB 1 Building

Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 80, 160, 240, 320 m2
 3. Số tầng: 5

Ý Bản Office Building

Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 70, 107, 126 m2
 3. Số tầng: 8

Vital Building

Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 30, 50, 70, 122 m2
 3. Số tầng: 7

NHC Building

Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 35, 50, 80, 100 m2
 3. Số tầng: 8

IES Building

Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 30, 65 m2
 3. Số tầng: 4

Mai Hồng Quế Building

Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 45, 55, 110 m2
 3. Số tầng: 11

HBT Building

Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 60, 70, 100m2
 3. Số tầng: 9