Tài Lộc Building

Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 20, 40, 60, 100m2
 3. Số tầng: 7

VRG Building

Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 600m2
 3. Số tầng: 12

AVS Building

Trương Quyền, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 50, 70, 95m2
 3. Số tầng: 8

Screc Tower

Trường Sa, Phường 12, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 51, 80, 104m2
 3. Số tầng: 22

Đỗ Thành Mekong Building

Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 120, 140, 220, 500m2
 3. Số tầng: 10

Xuri Building

Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 55, 85, 104, 601m2
 3. Số tầng: 5

Sông Đô Tower

Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 56, 112, 168, 224m2
 3. Số tầng: 8

Win Home Trần Quốc Toản

Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 25, 40, 65, 100, 160, 260m2
 3. Số tầng: 5

Vinafor Saigon

Trương Định, Phường 7, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 30, 60, 100, 300m2
 3. Số tầng: 3

Vietbank Tower

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 400, 500m2
 3. Số tầng: 18

VCCI Building

Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 40, 80, 100, 150, 200, 300m2
 3. Số tầng: 10

Tuấn Minh 2 Building

Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 50, 100m2
 3. Số tầng: 8

TT Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 30, 50, 80, 100, 120m2
 3. Số tầng: 5

Trí Việt Building

Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 60, 100m2
 3. Số tầng: 6

Travel House

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 80, 160m2
 3. Số tầng: 5

TPP Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 30, 50, 80, 110m2
 3. Số tầng: 5

Toji Building

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 30, 40, 65m2
 3. Số tầng: 7

135 Pasteur Building

Pasteur, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 36, 54, 60, 100, 262m2
 3. Số tầng: 10

158DBP Building

Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 30, 50, 80m2
 3. Số tầng: 4

Báo Sài Gòn Giải Phóng Building

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 500, 700m2
 3. Số tầng: 17

Vietnam Esports Building

Trương Định, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 45, 105, 220m2
 3. Số tầng: 8

Tiến Vinh Building

Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 30, 60m2
 3. Số tầng: 8

Thiên Sơn Building

Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 100, 200m2
 3. Số tầng: 7

Thiên Hồng Building

Cao Thắng, Phường 2, Quận 3

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 100m2
 3. Số tầng: 7

Tâm Minh Khuê Building

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 30, 40m2
 3. Số tầng: 8

T&C Holding

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 190m2
 3. Số tầng: 7

Sông Đà Tower

Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 70, 140, 210, 340m2
 3. Số tầng: 15

SCID Buiding

Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 70, 100, 150, 170, 200, 250, 500m2
 3. Số tầng: 3

Saigon Prime Building

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 80, 120, 170m2
 3. Số tầng: 12

Saigon Pavillon

Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 200m2
 3. Số tầng: 12

Saigon Mainson

Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 50, 70, 90, 105, 150, 170, 220, 340m2
 3. Số tầng: 16

Saigon Ingot Building

Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 60, 70, 120, 272, 342m2
 3. Số tầng: 10

Ruby Building

Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 30, 40m2
 3. Số tầng: 7

Artexport Building

Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 72, 110m2
 3. Số tầng: 5

Robot Tower

Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 55, 150, 200, 335m2
 3. Số tầng: 15

Qunimex Building

Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 50, 80, 120, 165m2
 3. Số tầng: 9