Nguyên Hưng Phú Building

Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 100, 150, 200m2
 3. Số tầng: 7

Sunrise City

Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 10, 15, 21, 31, 74, 91, 145, 175, 311, 355m2
 3. Số tầng: 35

H&N Building

Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 58, 116, 153, 193, 520m2
 3. Số tầng: 4

Mapletree Business Center

Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7

 1. Hướng: Nam
 2. DT cho thuê: 150, 300, 700, 1000, 1500 m2
 3. Số tầng: 17

ITD Office Building

Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 140, 200, 350, 500, 710 m2
 3. Số tầng: 5

PTS Sài Gòn

Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 112, 180, 250, 360 m2
 3. Số tầng: 11

Minh Phú Building

Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quận 7

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 29, 33, 40, 78, 140 m2
 3. Số tầng: 4

Beautiful Saigon

Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 50, 100, 200, 300 m2
 3. Số tầng: 11

Đại Minh Convention Tower

Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 120, 150, 176, 330m2
 3. Số tầng: 11

Gosto Building

Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phong, Quận 7

 1. Hướng: Tây
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 400m2
 3. Số tầng: 6

IMV Center Building

Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 150, 320m2
 3. Số tầng: 11

IPC Tower

Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 50, 100, 150, 250, 400m2
 3. Số tầng: 21

Nam Long Capital Tower

Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7

 1. Hướng: Đông
 2. DT cho thuê: 73, 114, 270, 435m2
 3. Số tầng: 14

Petroland Tower

Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 100, 150, 200, 250, 450m2
 3. Số tầng: 34

Phú Mã Dương Building

Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7

 1. Hướng: Đông
 2. DT cho thuê: 40, 97, 166, 249, 320 m2
 3. Số tầng: 7

Southern Cross Sky View

Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 70, 120 m2
 3. Số tầng: 9

Saigon Paragon Building

Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

 1. Hướng: Tây
 2. DT cho thuê: 70, 80, 500, 1500, 2000m2
 3. Số tầng: 9

Vinamilk Tower

Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 100, 150, 200, 250, 400, 800 m2
 3. Số tầng: 14

Green Country Building

Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 55, 75, 100, 200, 500m2
 3. Số tầng: 10