Nam Giao Building

Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 60, 100, 200m2
 3. Số tầng: 11

Minh Phúc Building

Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 50, 100m2
 3. Số tầng: 6

Medialand Building

Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 55, 80, 64 m2
 3. Số tầng: 3

M.Star Building

Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 50, 70, 100m2
 3. Số tầng: 9

Lutaco Tower

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 100, 195 m2
 3. Số tầng: 10

Kinh Luân Building

Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 50, 80,100, 120, 130 m2
 3. Số tầng: 8

Kent Building

Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 66, 130 m2
 3. Số tầng: 9

Inthanhnien Building

Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 60, 100, 300 m2
 3. Số tầng: 8

Intan Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 120, 200, 300 m2
 3. Số tầng: 12

Hà Phan Building

Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 150, 300 m2
 3. Số tầng: 10

H&H Building

Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 70, 100, 175 m2
 3. Số tầng: 11

Golden Bee Building

Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 40, 60, 100m2
 3. Số tầng: 8

Golden Alliance

Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 15, 20, 30, 55, 120m2
 3. Số tầng: 4

Gia Thy Building

Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 30, 50, 70, 100 m2
 3. Số tầng: 8

Elilink Group Building

Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 54, 100, 150, 250, 700 m2
 3. Số tầng: 9

Đông Á Building

Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 50, 100 m2
 3. Số tầng: 5

Centre Point Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300 m2
 3. Số tầng: 17

Cao ốc Phú Nhuận

Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 100, 200, 300, 400, 500 m2
 3. Số tầng: 12

Botanic Tower

Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 131, 212, 326 m2
 3. Số tầng: 18

Ariang Building

Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 180m2
 3. Số tầng: 8

Alva Building

Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 120m2
 3. Số tầng: 4

Agriseco Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 70, 190m2
 3. Số tầng: 6

VTC Online Building

Đặng Thai Mai, Phường 7, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 30, 50, 100, 140 m2
 3. Số tầng: 8

Vissai SG Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 100, 150, 500 m2
 3. Số tầng: 13

PN Techcons Building

Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 45, 90, 200 m2
 3. Số tầng: 18