Nam Việt Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 90, 115, 150 m2
 3. Số tầng: 6

Tây Nam Building

Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 150, 200, 300, 500, 770m2
 3. Số tầng: 20

The Golden Building

Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 75, 100m2
 3. Số tầng: 8

We Office Building

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 16, 25, 65, 90m2
 3. Số tầng: 4

IT Business Centre

Vân Côi, Phường 7, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 35, 85m2
 3. Số tầng: 5

A4 Building

A4, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 80m2
 3. Số tầng: 3

Saigon Sunshine Tower

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 25, 50, 75m2
 3. Số tầng: 6

Xuân Trường Building

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 100m2
 3. Số tầng: 6

Xuân Trường Building 2

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 60, 100, 150m2
 3. Số tầng: 5

Thiên Phúc Building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 20, 50, 100m2
 3. Số tầng: 6

The Athena Building

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 42, 72, 150, 244, 358, 588 m2
 3. Số tầng: 12

Waseco Building

Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 50, 100, 200, 500, 1.000 m2
 3. Số tầng: 7

VTC Building

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Nam
 2. DT cho thuê: 50, 100, 260, 310 m2
 3. Số tầng: 6

Vitaco Building

Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 112m2
 3. Số tầng: 3

Transviet Tower

Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 75, 100, 125 m2
 3. Số tầng: 8

Toàn Cầu Office

Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 90, 110 m2
 3. Số tầng: 4

Vsmart Office

Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 25, 50, 75, 110 m2
 3. Số tầng: 5

Út Tịch Building

Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300m2
 3. Số tầng: 7

PTD Building

Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 130, 260m2
 3. Số tầng: 5

PBS Building

D52, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 60, 90m2
 3. Số tầng: 6

Yên Thế Building

Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 70, 250, 320, 500, 700m2
 3. Số tầng: 10

Hosco Building

Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 80, 100, 150m2
 3. Số tầng: 6

Đại Dũng Building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 80, 100, 250 m2
 3. Số tầng: 8

We Office

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 10, 16, 27, 30, 40, 46, 71, 110 m2
 3. Số tầng: 6

235LTK Building

Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 71, 107, 160, 166, 1.900 m2
 3. Số tầng: 6

Green view building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 28, 40, 60, 80, 100m2
 3. Số tầng: 6

Tòa nhà 42 Lê Trung Nghĩa

Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 80, 100 m2
 3. Số tầng: 5

Gia Cát Building

Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 20, 350m2
 3. Số tầng: 7

Bạch Đằng Building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 30, 50, 100 m2
 3. Số tầng: 8

Tín Thương Building

Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 120, 200 m2
 3. Số tầng: 8

Tiên Phong Building

Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây
 2. DT cho thuê: 43, 104, 110m2
 3. Số tầng: 5

Thuận Việt Building

Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 60, 70, 120m2
 3. Số tầng: 8

Thép Toàn Thắng Building

Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây
 2. DT cho thuê: 100, 150, 200, 250m2
 3. Số tầng: 9

Thăng Long Office

Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 50, 100, 130 m2
 3. Số tầng: 7

Thăng Long Building

Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông
 2. DT cho thuê: 50, 76, 126m2
 3. Số tầng: 5

Thái Huy Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 132m2
 3. Số tầng: 7