Tất Minh Office Building

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 80, 100, 210 m2
 3. Số tầng: 9

Tân Phúc Tiến Building

Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 20, 100m2
 3. Số tầng: 7

Tan Binh Apartment Building

Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 60, 85m2
 3. Số tầng: 5

SV Technologies Building

Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 80, 120 m2
 3. Số tầng: 5

Sumikura Tower

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Nam
 2. DT cho thuê: 45, 70, 104, 190, 285, 450 m2
 3. Số tầng: 6

Sovilaco Building

Phổ Quang, Phường 3, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông
 2. DT cho thuê: 70, 100m2
 3. Số tầng: 10

Fosup Building

Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 300, 500, 938 m2
 3. Số tầng: 7

SCSC Building

Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 100, 150, 200, 300m2
 3. Số tầng: 5

Scetpa Building

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 100, 200, 400, 600m2
 3. Số tầng: 10

Sao Mai Office

Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 40, 65m2
 3. Số tầng: 10

Saigon Airport Plaza

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông
 2. DT cho thuê: 200, 300, 400, 600, 700m2
 3. Số tầng: 14

R.I.C Building

Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 70,100, 150, 200, 500m2
 3. Số tầng: 11

Perfetto Building

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 55, 100, 155m2
 3. Số tầng: 8

Park Royal Saigon Annex Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 30, 50, 70m2
 3. Số tầng: 9

OIIC 2 Building

Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 70, 100, 150, 200m2
 3. Số tầng: 8

Ocean Tower

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 75,100, 135, 168, 200m2
 3. Số tầng: 11

Nam Hải Building

Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 45, 90, 135 m2
 3. Số tầng: 6

Mekong Tower

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 70, 100, 200, 300m2
 3. Số tầng: 10

Lotus Building

Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Bắc
 2. DT cho thuê: 76, 92m2
 3. Số tầng: 7

Long Mã Building

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây Nam
 2. DT cho thuê: 150, 180, 200m2
 3. Số tầng: 7

Lập Phương Building

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 80, 150, 160 m2
 3. Số tầng: 5

Kicotrans Building

Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 50, 100, 150m2
 3. Số tầng: 8

Kicotrans 3 Building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 60, 100, 200, 500m2
 3. Số tầng: 11

Kicotrans 2 Building

Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông
 2. DT cho thuê: 50, 100, 200m2
 3. Số tầng: 7

Khang Nam Building

Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 35, 53, 66, 88m2
 3. Số tầng: 6

IDD 2 Building

Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 50, 100, 145m2
 3. Số tầng: 8

HV Building

Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 70, 100, 278m2
 3. Số tầng: 4

HS Building

Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 41, 82, 123m2
 3. Số tầng: 5

Hoàng Việt Building

Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 54, 100, 150, 200m2
 3. Số tầng: 10

Hoàng Triều Building

Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Nam
 2. DT cho thuê: 50, 90, 150m2
 3. Số tầng: 5

Hoài Đức Building

Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 46, 92, 138m2
 3. Số tầng: 5

HHM Building

Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 30 ,40, 100, 300m2
 3. Số tầng: 8

Hải Âu Building

Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông
 2. DT cho thuê: 70, 100, 200, 300 m2
 3. Số tầng: 12

Hà Đô South Building

Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 600m2
 3. Số tầng: 13

Hà Đô Airport Building

Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 94, 143, 188, 357, 766, 1532m2
 3. Số tầng: 15

Gốm Hồng Loan Building

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 20, 22, 40 m2
 3. Số tầng: 6