Golden Lotus Building

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 70, 135, 145, 200, 300m2
 3. Số tầng: 8

GMG Building

Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 70, 165, 245, 490m2
 3. Số tầng: 8

GMA Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 60, 100,120m2
 3. Số tầng: 7

144 Cộng Hòa Building

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 100, 200, 1000m2
 3. Số tầng: 8

Etown Building

Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 80, 100, 200, 500m2
 3. Số tầng: 10

DTC Building

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Bắc
 2. DT cho thuê: 120, 240 m2
 3. Số tầng: 6

Doxaco Building

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 60, 107m2
 3. Số tầng: 7

Đoàn Hải Plaza

Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 50, 400m2
 3. Số tầng: 5

Đại Nguyên Building

Cộng Hòa, Phường 3, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 34, 60, 100m2
 3. Số tầng: 7

CT-IN Building

Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 150, 300, 600m2
 3. Số tầng: 8

CT Building

Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Bắc
 2. DT cho thuê: 76, 85, 161, 234, 310m2
 3. Số tầng: 8

CT Plaza

Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Tây
 2. DT cho thuê: 100, 200, 300, 600, 1000m2
 3. Số tầng: 10

Sông Đà Building

Kỳ Đồng, Phường 9, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 70, 140, 210, 340 m2
 3. Số tầng: 15

Bách Việt Building

Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Đông Nam
 2. DT cho thuê: 60, 100, 160 m2
 3. Số tầng: 7

Athena Building

Cộng Hòa, Phường 9, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Nam
 2. DT cho thuê: 41, 113, 143, 244, 488m2
 3. Số tầng: 12

Đông Phương Group Plaza

Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình

 1. Hướng: Chưa xác định
 2. DT cho thuê: 100, 150, 200, 300, 500m2
 3. Số tầng: 10